Οι βραβευθέντες νέοι επιστήμονες:

Ονοματεπώνυμο & Ιδιότητα

Επιστημονικό Πεδίο

Τίτλος Εργασίας & Συγγραφική ομάδα

Αραβανή Βασιλική, ΥΔ, Παν/μιο Πατρών

Περιβάλλον

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Αραβανή Β.1, Τσίγκου Κ.2, Κορνάρος Μ.2, Παπαδάκης Ε.Γ.1

1Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών

2Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αραβανή Φωτεινή, ΥΔ, ΑΠΘ

Ορυκτοί Πόροι

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ, ΕΒΡΟΥ

Αραβανή Φ.1, Παπαδοπούλου Λ.1, Μέλφος Β.1, Σολδάτος Τ. 1

1Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεμενετζή Αικατερίνη, ΥΔ, Παν/μιο Ιωαννίνων,

Χημική Μηχανική

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΣΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΓΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ

Γεμενετζή Α.1, Μουλαράς Κ.2, Δεληγιαννάκης Ι.2, Λουλούδη Μ.1

1Εργαστήριο Βιομιμητικής Κατάλυσης & Υβριδικών Υλικών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, Ελλάδα

2 Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, Ελλάδα

Παπαγερίδης Κυριάκος, ΥΔ, ΕΑΠ/ΠΔΜ

Χημική Μηχανική 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ni ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ Αl2O3 ΚΑΙ La2O3-Al2O3

Παπαγερίδης Κ.Ν.1, Χαρισίου Ν.Δ.1, Γούλα Μ.Α.1

1Εργαστήριο Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

Ρογκώτης Κωνσταντίνος, ΥΔ, ΑΠΘ

Καλύτερο Πόστερ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΥ

Ρογκώτης Κ.1, Μάτσια Σ.1, Κουτσοτόλης Λ.2, Τσίρκα Κ.2, Παϊπέτης Α.2, Σαλίφογλου Α.1,

1 Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124

2 Εργαστήριο Μηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών (CSML), Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (ΤΜΕΥ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110

Free Joomla! templates by AgeThemes