Πρόσκληση

Κάλεσμα συμμετοχής στο 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα

«Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική»

Τα νεοπαγή Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Χημικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου 2021
το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων με θέμα «Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον - Χημική Μηχανική» και καλούν όλους τους νέους επιστήμονες (προπτυχιακούς, τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες) να παρουσιάσουν πρωτότυπες ερευνητικές/επιστημονικές εργασίες τους που εντάσσονται σε κάποιο από τα τρία βασικά θεματικά πεδία του συμποσίου, ήτοι Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική.

Ο νέος επιστήμονας που υποβάλλει την εργασία (εισηγητής) θα πρέπει να είναι ο κύριος ερευνητής (πρώτο όνομα στη λίστα των συν-συγγραφέων) της εργασίας. Ζητούνται μόνο περιλήψεις εργασιών και όχι πλήρεις εργασίες. Κάθε εισηγητής μπορεί να υποβάλλει έως δύο περιλήψεις εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει και σε όσες εργασίες άλλων εισηγητών επιθυμεί.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες (εισηγητές και απλούς
συνέδρους).

 

 Θεματικές Ενότητες

 • Ανίχνευση, Εντοπισμός και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων
 • Μεταλλευτική-Μεταλλουργία
 • Γεωτεχνικά Έργα-Τεχνολογία Υλικών
 • Ενεργειακές Πηγές-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ορυκτολογία-Πετρολογία-Γεωλογία
 • Γεωχημεία-Κοιτασματολογία
 • Γεωφυσική-Γεωπληροφορική-Τηλεπισκόπηση
 • Φυσική Γεωγραφία- Υδρογεωλογία -Κλιματολογία
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Υγρά και Στερεά Απόβλητα-Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Οικολογία-Υδατικοί Πόροι-Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση-Οικονομία Περιβάλλοντος
 • Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή
 • Χημικές Διεργασίες - Κατάλυση
 • Ενέργεια
 • Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
 • Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία - Βιοϊατρική Μηχανική
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Μηχανική - Ρύθμιση διεργασιών και συστημάτων
 • Πολυμερή - Νανοσύνθετα
 • Υλικά - Νανοτεχνολογία
 • Φαινόμενα Μεταφοράς - Φυσικές διεργασίες
 • Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
 • Οικονομική Ανάλυση - Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Διεξαγωγή συνεδρίου

Το συνέδριο διεξάγεται αποκλειστικά διαδικτυακά, στις 26-28 Φεβρουαρίου 2021

Οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες διεξάγονται μέσω συστημάτων τηλεδιασκέψεων, στα ψηφιακά δωμάτια των οποίων θα δοθεί πρόσβαση ανάλογα με τη δήλωση κατά την αίτηση παρακολούθησης του συνεδρίου.

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου θα σταλούν στους συμμετέχοντες οδηγίες για τη σύνδεση και την παρακολούθηση.

  

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών 10 Ιανουαρίου 2021
 • Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών 25 Ιανουαρίου
 • Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής συμμετεχόντων 24 Φεβρουαρίου 2021
 • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών έως 15 Φεβρουαρίου 2021
 • Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου 20 Φεβρουαρίου 2021

 

 

Χορηγοί

 

 uowm2
pdm
servia logo  kozani logo2
 Purcon SA  tsiapilis
 airmetal

 

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes