Διαδικτυακό  Συνέδριο Νέων Επιστημόνων 

Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον- Χημική Μηχανική

Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία

26-28 Φεβρουαρίου, 2021

 

Οργάνωση από τα τμήματα 

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων & Χημικών Μηχανικών

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Free Joomla! templates by AgeThemes